Lokomoce

 

 

 

 

 

 

 

Stoly na řezané květinyLokomoce jsou spíše hříčkou na téma design stolu než skutečným nábytek. Práci s vizuálními znaky, jejich narušování a přetváření se věnuji dlouhodobě. Právě z klasického dřevěného stolu se stal jeden z mých nejoblíbenějších symbolů. V tomto projektu šlo o jednoduchou záměnu atributů klasického stolu a vybraného zvířete. Odtud také pochází název Lokomoce, který označuje různé způsoby pohybu všech živých tvorů. V podstatě se tedy jedná o jakousi hru s otázkou, jak by asi vypadal stůl, kdyby uměl běhat jako kudlanka nebo koník.

 

Zároveň se jedná o příklad designu přímo ovlivněného přáním zákazníka. Objednatel má možnost, vybrat si zvíře dle vlastního výběru, podle kterého je následně vytvořeno tvarosloví stolu z prefabrikovaných dílů. Výsledný produkt si uchovává vizuální stránku navrženou umělcem, zároveň může být každý kus originálem.

 

Práce byla prezentována mimo jiné na webových stránkách iGNANT a DMY international design festival v sekci New Talent 2016.

 

 

 

The flower tables called Locomotion are more of a game with design rather than actual furniture. I have been working with visual symbols and their disruption and transformation for a long time. A simple wooden table has become my favourite symbol for work. In this project, the properties of an ordinary table and a chosen animal were simply switched. This is also the origin of the name Locomotion, term designating various ways of movement of all living creatures. So it is in fact based on playing with the question: “How would a table look like if it could run like a mantis or a horse?”

 

This custom-made design may produce an infinite number of variants as the prefabricated parts are assembled according to the animal chosen by the customer. The product thus retains the artist’s basic visual design but each piece is an original.

 

The design was presented in the iGNANT magazine and at the New Talents Section of the DMY International Design Festival Berlin.

Foto: Anna Pleslová photography