Imo

 

Imo je dvojice mís/talířů jejich tvarosloví hraničí  s objektem. Lehané desky z černého skla, jsou volně umístěny na mosazných stojanech, ze kterých je možné je snadno sejmout a umýt.

 

Imo is a pair of bowls / plates whitch morphology is on the border with sculpture. Slumped plates of black glass, are freely placed on brass stands from which they can be easily removed and washed.

 

foto: Anna Pleslová