DMY

Projekt Lokomoce byl presentován v rámci DMY Berlin design festival 2016 v sekci Talent Selection 2016 s dalšími vybranými 24 pracemi studentů z celého světa.

https://dmyberlin.com/en/festival_2016/new_talents/vendulka-prchalov%C3%A1

 

v návaznosti na účast na DMY projekt Lokomoce získal pozornost mnoho designových webů a magazínů, namátkově:

iGnantJournal du designOrosKombini, Pictorama …