glass to face

Glass to Face unavoidable

Výstava studentů a absolventů Ateliéru skla UMPRUM, která se uskuteční od 11. 07. do 31. 07. 2015 v (A)VOID Floating Gallery na Náplavce. Vernisáž proběhne 10. 07. od 20:00.

Tváří v tvář sklu. Zcela bezprostředně čelit jeho různým formám, tvaroslovím i tvůrčím postupům, jejichž prostřednictvím je vdechován této matérii život. Glass to Face je přehlídkou autorských projektů, které ztělesňují potenciál skla a zároveň poukazují na variabilitu jeho možných podob. V rámci výstavy je možné zhlédnout širokou škálu zhmotněných myšlenek v podobě objektů, jejichž realizace a způsob zpracování mají v některých případech velmi experimentální charakter. Zračí se v nich individuality tvůrců, kteří se vždy stavějí čelem k výzvám, jež sklo přináší. Výsledné skleněné objekty se následně staví před tváře diváků tak, aby je zcela nevyhnutelně na moment vytrhnuli z každodennosti.

Ateliér skla UMPRUM pod vedením ak. soch. Ronyho Plesla za asistence MgA. Kláry Horáčkové, navazuje na prvotřídní tradice započaté prof. Kaplickým, Libenským a Kopeckým. Pro současnou koncepci ateliéru je velmi charakteristické záměrné nabourávání stereotypů, které jsou se sklem spojené, propojování různých horizontů, kreativita, uvolněnost projevu, a zároveň precizní technické zpracování. Důraz je také kladen na estetiku čistých a minimálních forem, vyjadřující ústřední ideje, které otevírají prostory dalších konotací. I tyto ústřední metody a ideje v provedení silných tvůrčích individualit, se odrážejí v objektech výstavy Glass to Face.

Vystavujíci: Hana Famfulíková, Alena Hájková, Valentina Hejdová, Klára Horáčková, Lenka Husárková Daniela Chodilová, Eliška Motlová, Lenka Němcová, Jakub Petr, Ivan Pokorný, Vendulka Prchalová, Barbora Štefánková, Helena Todd, Kristýna Venturová, Pavel Výtisk, a Kantaro Fujiwara

Kurátoři: Lukáš Kalivoda a Alena Štěrbová

Text: Alena Štěrbová

 

 

 

Foto: Barbora Sladkovská