Tied

Design skříněk Tied vznikl v rámci stáže v atelieru produktového designu na Kimenlaakso University of Applied Sciences v Kouvol (Finsko). Jedná se o jednoduchý geometrický design. Úchopy pro otevření zásuvek jsou stylizované do uvázané kravaty a kněžského kolárku – tak vznikl jednak název skříněk, ale také jim dodal přísný a čistý vzhled, kterého jsem chtěla dosáhnout.

 

 

The design of the cabinets Tied was created during my study stay at the product design studio at the  in Finland. It is a simple geometric design. The handles for opening the drawer are shaped as tied neckties and clerical collars – something that gave name to the cabinets and also ensures the strict and clean appearance I wanted to achieve.