Manifesto

Výstava Umělecko-průmyslového muzea na zámku v Pillnitz prezentuje práce studentů a absolventů z Ateliéru skla na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM), který vede jeden z nejvýznamnějších českých sklářských designérů Rony Plesl. Přehlídka je reflexí nad jazykem uměleckého rukodělného zpracování skla a současně i shrnuje vývoj ateliéru, který se na rozdíl od řady jiných uměleckých vysokých škol nikdy nevzdal vzdělávání v materiálně i technicky velmi náročných oborech skla a porcelánu.

Některé vystavené práce vznikly speciálně pro tuto výstavu v konfrontaci se sbírkami drážďanského Umělecko-průmyslového muzea. Vedle lakovaných a v kůži vevázaných váz stojí elegantní misky, majestátní kalich, nádoby obalené umělou kožešinou nebo skulpturální útvary z pěnového skla. Doplňkovou součástí výstavy jsou i drobné, důvtipné zásahy do stávající trvalé expozice muzea v západním křídle Vodního paláce, otvírající návštěvníkům nové úhly pohledu.

Kurátorský a architektonický koncept z rukou českého kreativního kolektivu Okolo, jemuž již v roce 2014 Umělecko-průmyslové muzeum věnovalo samostatnou výstavu, jasně ukazuje, že již samotné postoje Ronyho Plesla představují důležitý podklad pro český moderní sklářský design. Pleslovi a jeho studentům nejde jen o mistrovství ve zpracování materiálu, nýbrž také o experiment a hledání nových výrazových cest. Tyto a další zásady moderního sklářského designu byly Pleslem a kolektivem Okolo shrnuty do manifestu, který je k dispozici v podobě publikace a jako teoretický rámec je zakomponován do aktuální prezentace.

 

 

foto: Hynek Alt