Kompulze

Častým prvkem mé práce je hledání hranic, často více či méně absurdní. Tak vznikla i Kompulze založená na hledání předělu mezi grafikou a interaktivním uměním. Zkušenosti s grafikou jsem chtěla zúročit způsobem, který by mě posunul zase o kousek dál. Tímto způsobem vznikl pro výstavu Pravda nosí umělý nehty v galerii Bunkr „generátor“ – kinetický objekt poháněný lidskou silou. Generátor je v podstatě stolek, na jehož desce je síť z dřevěných držadel, která jsou napojena na systém kladek ukrytý pod deskou stolku. Jedná se vlastně o takovou malou past. Při vernisáži byla všechna držadla srovnána do jednoho směru, až na jedno, které bylo vychýleno. Nic netušící oběť, která se pokusí rebelující kus srovnat, uvede do pohybu kladkostroj pod deskou stolu a rozhodí tím několik dalších držadel. Systém je vytvořen tak, aby ani opačným postupem nebylo možné obnovit původní kompozici. Čím více se snažíte jednotlivé prvky srovnat, tím větší chaos vytváříte.  Stolek byl během vernisáže snímán kamerou na stropě. Po zásahu prvního nic netušícího hybatele se na akci nenašel snad nikdo, kdo by odolal pokušení otočit jedním z držadel. Tak vznikl videozáznam nahodilých zásahů návštěvníků galerie se změnami osvětlení, způsobenými pohybem lidí v okolí generátoru.Video je tak prostředkem, který pomáhá do vzniklého chaosu znovu přinést řád.

 

 

 

Looking for more or less absurd boundaries between things is a common theme of my work. This is how Compulsion came to be – based on the search for the division line between graphics and interactive art. I wanted to put my experience with graphics into good use and make another step forward.  Thus a sort of a generator – a kinetic object driven by human power – was presented at the exhibition called Truth has artificial nails in gallery Bunkr in Most. The generator consists of a table on top of which there is a network of wooden handles connected to a system of pulleys hidden under the table. It is in fact a kind of a trap. Before the exhibition, all handles but one were all aligned in one direction. The unsuspecting victim, who tries to put everything into order, puts the hoist under the table into motion and another few handles turn into different directions. The system is designed so that it is not possible to reverse the process. So the more you try to fix everything, the greater chaos you create.The table was recorded by a camera on the ceiling. After the first unsuspecting person, nobody could resist the temptation to turn at least one of the handles. Thus a video of gallery visitors randomly interfering with the installation was made. Also note the changes of light caused by people moving around the generator. The video it self become the way how to bring a balance back to chaos.