Relikviáře

 

 

 

 

 

Relikviář na jedinou květinu – jen jiný způsob, kterým lze nazvat vázu určenou pro jediný květ, celý uzavřený ve skleněné schránce? Design, který vznikl v rámci sympozia Glass Lab Session 2015 v huti František v Sázavě, se tak stává jakousi časovou kapslí, která uchovává jedinečný moment spjatý se samotnou květinou. Možná se to zdá velmi romantické, ale stejně jako prsty a jazyky světců i květiny uzavřené v ochranné schránce seschnou a začnou hnít…

 

Reliquary for a single flower – a fitting alternative name for a glass vase preserving a single flower? The design originally created at the 2015 Glass Lab session in the glassworks František in Sázava becomes a sort of time bubble preserving the unique moment associated with the flower itself. It may seem very romantic but just like the fingers and tongues of saints, flowers kept in a vase begin to wither and decay…

(fotografie se připravují)