SKLONY (2015, Glassimo)

Prodejní výstava nazvaná Sklony představuje vybrané práce studentů a absolventů ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která probíhá v galerii Glassimo od 9. 7. do 9. 9. 2015.

 

Žádný z vystavujících v sobě nezapře um a sklony kreativně a osobitě pracovat s jedinečným materiálem, jakým je právě sklo. Unikátnost a potenciál, kterými se práce se sklem vyznačuje, se pod rukama těchto mladých umělců velmi svébytně naplňují. Vystavené objekty jsou hluboce ovlivněné kombinací různých tvůrčích principů, metod i inspiračních zdrojů. Naopak spojnicí je mezi nimi náklonnost jejich autorů ke sklu, jehož výsledné podoby ztvárňují zcela odlišným způsobem tak, aby jejich práce hovořily samy za sebe svébytným jazykem. Ateliér skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením ak. soch. Ronyho Plesla a za asistence MgA. Kláry Horáčkové navazuje na tradicezapočaté profesory Kaplickým, Libenským a Kopeckým. V současné době je pro ateliér velmi symptomatické záměrné nabourávání stereotypů, které jsou se sklem spojené, dále uvolněnost, kreativita a zároveň precizní technické zpracování. Také tyto ústřední idey a metody se promítají do objektů na výstavě Sklony. Galerie Glassimo se zaměřuje na prezentování a vystavování děl jak renomovaných, tak začínajících umělců, kterým tímto prostřednictvím poskytuje volný prostor k sebeprezentaci. Výstava Sklony je prvním z řady plánovaných výstavních projektů zaměřených na současnou mladou uměleckou sklářskou scénu.

 

 

Vystavující umělci:  Barbora Štefánková, Eliška Motlová, Hana Famfulíková, Helena Todd, Kristýna Venturová , Lenka Němcová, Jana Němcová, Lenka Husárková, Lukáš Houdek, Michaela Doležalová, Sebastian Kitzberger, Eduard Siebert, Pavel Liška, Vendulka Prchalová ( PR.VE ), Magdaléna Vojteková, Veronika Hanke, Ivan Pokorný, Pavel Výtisk, Alena Hájková, Klára Horáčková

 

Text: Alena Štěrbová

 

 

 

Foto: Anna Pleslová photography